Налични щампи

Наличните щампи на фирмата показани тук, периодично ще бъдат обновявани за да представят новите попълнения в дизайна. За обекти с обща площ над 1 дка. предлагаме и избор на щампи от каталога на производителя, като срокът за изпълнение ще нарастне с времето необходимо за доставката им (около 2-3 седмици). Всички щампи са изработени в САЩ, от висококачествени полиуретанови полимери и притежават отлична механична и химична устойчивост, с което се гарантира и качеството на оставеният от тях отпечатък.

Ashler - Дялан Камък

Ashler Slate
ashler_slate

Large Ashler Slate
large_ashler_slate

Random Ashler Stone
random_ashler_stoneBricks, Fan & Wood - Тухли, Ветрило и Дърво

Overlay Basket Weave Brick
overlay_basket_weave_brick

Old Brick Basket Weave
old_brick_basket_weave

European Fan
european_fan

Pacific Broadwalk
pacific_boardwalkSkins

French Granite
french_granite

Caesar
caesar

Stone - Камък

Small Random Stone
small_random_stone

Random Stone
random_stone

Extra Large Random Stone
xtralarge_random_stone

Split Rubblestone
split_rubblestone

Grand Canyon Stone
grand_canyon_stone

Flagstone
flagstone